info@autovandeweijer.nl

(0492) 34 18 08

Privacy beleid

Privacy beleid

Garagebedrijf J.W.J. van de Weijer (Auto van de Weijer), gevestigd aan Schutboomsestraat 6a, 5763 BR Milheeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.autovandeweijer.nl
Schutboomsestraat 6a
5763 BR Milheeze
+31 492 34 1808

Persoonsgegevens die wij verwerken

Auto van de Weijer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Kenteken
 • APK-vervaldatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autovandeweijer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Auto van de Weijer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Plannen van afspraken

Geautomatiseerde besluitvorming

Auto van de Weijer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Auto van de Weijer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Auto van de Weijer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
NAW-gegevens 6 maanden Bewaartermijn Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens
Contactgegevens 6 maanden Bewaartermijn Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens
E-mails 6 maanden Bewaartermijn Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Auto van de Weijer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Auto van de Weijer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op 20 mei 2023 is de Europese regelgeving ingegaan voor het uitlezen van brandstof- en elektriciteitsverbruik tijdens de APK. In de regelgeving staat dat dit geldt voor voertuigen (personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen tot 3.500 kg) die sinds 2021 op de weg rijden. Dit geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU) en het is een wettelijke verplichting. De verplichting zal in Nederland ingaan op 1 januari 2024. Personeel van Auto van de Weijer, als APK-keurmeesters, moeten gegevens uitlezen van personenauto’s en van bedrijfsauto’s tot 3500 kg met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2021. Deze gegevens worden via aanwezige apparatuur gedeeld met de RDW.
De voertuigeigenaar mag het uitlezen van de gegevens weigeren. Dan wordt de APK uitgevoerd zonder de gegevens uit te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Auto van de Weijer gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Auto van de Weijer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Auto van de Weijer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autovandeweijer.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Auto van de Weijer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Auto van de Weijer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autovandeweijer.nl

Plan uw onderhoud

Is uw auto toe aan onderhoud? Twijfel dan niet langer en maak een afspraak!